archon
Budynek Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia m2 Pokoi
1 A 0 A1 60.65 3 sprzedane
1 A 0 A2 42.53 2 sprzedane
1 A 0 A3 60.86 3 sprzedane
1 B 0 B1 39.23 2 sprzedane
1 B 0 B2 42.28 2 sprzedane
1 B 0 B3 42.28 2 sprzedane
1 B 0 B4 39.20 2 sprzedane
1 C 0 C1 60.86 3 sprzedane
1 C 0 C2 42.53 2 sprzedane
1 C 0 C3 60.65 3 sprzedane
1 A 1 A4 60.47 3 sprzedane
1 A 1 A5 42.39 2 sprzedane
1 A 1 A6 60.80 3 sprzedane
1 B 1 B5 38.98 2 sprzedane
1 B 1 B6 42.04 2 sprzedane
1 B 1 B7 42.04 2 sprzedane
1 B 1 B8 38.98 2 sprzedane
1 C 1 C4 60.80 3 sprzedane
1 C 1 C5 42.39 2 sprzedane
1 C 1 C6 60.47 3 sprzedane
1 A 2 A7 60.34 3 sprzedane
1 A 2 A8 42.27 2 sprzedane
1 A 2 A9 60.66 3 sprzedane
1 B 2 B9 38.84 2 sprzedane
1 B 2 B10 41.91 2 sprzedane
1 B 2 B11 41.91 2 sprzedane
1 B 2 B12 38.84 2 sprzedane
1 C 2 C7 60.66 3 sprzedane
1 C 2 C8 42.27 2 sprzedane
1 C 2 C9 60.34 3 sprzedane
2 D 0 D1 60.65 3 sprzedane
2 D 0 D2 42.53 2 sprzedane
2 D 0 D3 60.86 3 sprzedane
2 E 0 E1 39.23 2 sprzedane
2 E 0 E2 42.28 2 sprzedane
2 E 0 E3 42.28 2 sprzedane
2 E 0 E4 39.20 2 sprzedane
2 F 0 F1 60.86 3 sprzedane
2 F 0 F2 0.00 0 sprzedane
2 D 1 D4 60.47 3 sprzedane
2 D 1 D5 42.39 2 sprzedane
2 D 1 D6 60.80 3 sprzedane
2 E 1 E5 38.98 2 sprzedane
2 E 1 E6 42.04 2 sprzedane
2 E 1 E7 42.04 2 sprzedane
2 E 1 E8 38.98 2 sprzedane
2 F 1 F3 60.80 3 sprzedane
2 F 1 F4 42.39 2 sprzedane
2 F 1 F5 60.47 3 sprzedane
2 D 2 D7 60.34 3 sprzedane
2 D 2 D8 42.27 2 sprzedane
2 D 2 D9 60.66 3 sprzedane
2 E 2 E9 38.84 2 sprzedane
2 E 2 E10 41.91 2 sprzedane
2 E 2 E11 41.91 2 sprzedane
2 E 2 E12 38.84 2 sprzedane
2 F 2 F6 60.66 3 sprzedane
2 F 2 F7 42.27 2 sprzedane
2 F 2 F8 60.34 3 sprzedane
3 G 0 G1 60.65 3 sprzedane
3 G 0 G2 42.53 2 sprzedane
3 G 0 G3 60.86 3 sprzedane
3 H 0 H1 39.23 2 sprzedane
3 H 0 H2 42.28 2 sprzedane
3 H 0 H3 42.28 2 sprzedane
3 H 0 H4 39.20 2 sprzedane
3 I 0 I1 60.86 3 sprzedane
3 I 0 I2 42.53 2 sprzedane
3 I 0 I3 60.65 3 sprzedane
3 G 1 G4 60.47 3 sprzedane
3 G 1 G5 42.39 2 sprzedane
3 G 1 G6 60.80 3 sprzedane
3 H 1 H5 38.98 2 sprzedane
3 H 1 H6 42.04 2 sprzedane
3 H 1 H7 42.04 2 sprzedane
3 H 1 H8 38.98 2 sprzedane
3 I 1 I4 60.80 3 sprzedane
3 I 1 I5 42.39 2 sprzedane
3 I 1 I6 60.47 3 sprzedane
3 G 2 G7 60.34 3 sprzedane
3 G 2 G8 42.27 2 sprzedane
3 G 2 G9 60.66 3 sprzedane
3 H 2 H10 41.91 2 sprzedane
3 H 2 H11 41.91 2 sprzedane
3 H 2 H12 38.84 2 sprzedane
3 H 2 H9 38.84 2 sprzedane
3 I 2 I7 60.66 3 sprzedane
3 I 2 I8 42.27 2 sprzedane
3 I 2 I9 60.34 3 sprzedane
4 L 0 L1 60.65 3 sprzedane
4 L 0 L2 42.53 2 sprzedane
4 L 0 L3 60.86 3 sprzedane
4 K 0 K1 39.23 2 sprzedane
4 K 0 K2 42.28 2 sprzedane
4 K 0 K3 42.28 2 sprzedane
4 K 0 K4 39.20 2 sprzedane
4 J 0 J1 60.86 3 sprzedane
4 J 0 J2 42.53 2 sprzedane
4 J 0 J3 60.65 3 sprzedane
4 L 1 L4 60.47 3 sprzedane
4 L 1 L5 42.39 2 sprzedane
4 L 1 L6 60.80 3 sprzedane
4 K 1 K5 38.98 2 sprzedane
4 K 1 K6 42.04 2 sprzedane
4 K 1 K7 42.04 2 sprzedane
4 K 1 K8 38.98 2 sprzedane
4 J 1 J4 60.80 3 sprzedane
4 J 1 J5 42.39 2 sprzedane
4 J 1 J6 60.47 3 sprzedane
4 L 2 L7 60.34 3 sprzedane
4 L 2 L8 42.27 2 sprzedane
4 L 2 L9 60.66 3 sprzedane
4 K 2 K10 41.91 2 sprzedane
4 K 2 K11 41.91 2 sprzedane
4 K 2 K12 38.84 2 sprzedane
4 K 2 K9 38.84 2 sprzedane
4 J 2 J7 60.66 3 sprzedane
4 J 2 J8 42.27 2 sprzedane
4 J 2 J9 60.34 3 sprzedane
archon
agencja reklamowa PROGRES MEDIA